Berätta om ditt projekt
Berätta vad du behöver hjälp med

Vad innebär cybersäkerhet?

Victoria Larsson

-

January 12, 2023

Cybersäkerhet innebär att skydda datorsystem och nätverk från att obehöriga ska få åtkomst till all info och tillgångar som lagras. Detta gäller för alla organisationer och företag som har lagrad information som sparas på datorer.

"Cybersäkerhet / IT-säkerhet / Datasäkerhet / Cyber Security. Kärt barn har många namn."

- Victoria Larsson

Tänk det som att vi tidigare sparade all vår information i pappersformat, och hur alla dessa dokument sparades och skyddades på olika sätt. Vissa företag sparade bara dem på ett kontor som enkelt kunde få inbrott, medan exempelvis hemlig statlig information och olika värdepapper sparades i extremt säkra valv som endast få personer hade tillgång till och var konstant övervakat. Exakt likadant fungerar det nu, bara att all data och information sparas på datorer och servrar, som är olika bra skyddade. Vissa system är extremt säkrade, och andra har en osäker lösning som gör att utomstående kan ta sig in i systemen. Det är inte bara hot i form av att någon kan hacka sig in i system och göra en såkallad “cyberattack”, det är även naturkatastrofer som gör att störningar uppstår och system kan slås ut.


Vad är en cyberattack?

En cyberattack är intrång i datasystem, datornätverk eller persondatorenheter. Globalt hackas flera tiotusentals webbplatser dagligen, och majoriteten av alla företag som existerar har blivit utsatta för cyberattacks, oavsett om de är medvetna om det eller ej. Intrång ökar varje år, då majoriteten av affärssystem fortfarande inte är tillräckligt skyddade mot intrång.

Varför görs cyberattacks?

Anledningen till att cyberattacks görs är för att angriparen vinner någon fördel av att göra intrång i system. Motiven till att göra dessa intrång är olika, och kan antingen vara att få tillgång till information, eller att att utplåna system. Något som blivit allt vanligare är cyberattacker mot sjukvårdsföretag. Vad hackarna då gör är att slå ut elektroniska journalsystem, och sen kräver en lösensumma. Varför det är just sjukvårdsföretag som blivit drabbade är för att de ofta betalar den begärda lösensumman direkt, då det är liv som står på spel. För en privatperson kan en cyberattack innebära att de får tillgång till ens lösenord, bankkortsuppgifter, och annan konfidentiell information. En annan anledning till cyberattacks är att utplåna system och offentliggöra data som en form av aktivism, kallad ”hacktivism”. Två exempel på detta är då “hackers” (de som gör cyberattacker) tagit sig in i både Rysslands samt Irans statliga mediakanaler och sänt ut budskap som varit emot de båda staterna.

Hur implementerar man cybersäkerhet?

Om man som företag vill förbättra sin cybersäkerhet kan det göras på flera olika sätt, och beroende på hur ens företag fungerar så är olika lösningar bra. Organisatoriska tillgångar kan bestå av flera olika system, vilket kan kräva en samordnad cybersäkerhetsställning som innefattar alla de olika informationssystemen. Några exempel på vad som kan göras för att skydda sin verksamhet från utomstående intrång och cyberattacks kan handla om allt från vpn-förbindelser och antivirus, intrångsdetektering och säkerhetskopiering. Det kan även handla om att spara all sin info på trygga och robusta servrar, som har kapaciteten att lagra mycket information och förhindrar att system kraschar. Att välja trygga servrar spelar en stor roll inom cybersäkerhet. Om man har sin information lagrad på öppna servrar, såsom genom olika moln-lösningar, så finns informationen fritt tillgänglig hos respektive företag som erbjuder denna tjänst och cybersäkerheten som finns tillgänglig är då det som dessa företag har satt upp själva. Exempel på vanliga tjänster som finns att tillgå är Google Drive, iCloud och Dropbox. Det finns användare som fått sina konton hackade på samtliga av dessa tjänster.

Vad kan Velvic göra för att hjälpa dig med ditt företags cybersäkerhet?

Våra programmerare baserade i Tehran har flera års erfarenhet i branschen och har kapaciteten till att skapa de mest trygga systemen marknaden har att erbjuda. Beroende på ert behov så anpassar vi de delar som ska säkras upp. Om ni exempelvis har en inloggnings-tjänst så skapar vi ett tryggt system för att informationen ni har från alla användare inte ska kunna tillgås för utomstående. Ifall ni har ett system som sparar mail ser vi till att ni inte får in skräpmail från botar. Vi ser till så att er information är så säker som den kan bli, både internt och externt.

×