Intrång i datasystem

Vad innebär cybersäkerhet?

Cybersäkerhet innebär att skydda datorsystem och nätverk från att obehöriga ska få åtkomst till all info och tillgångar som lagras.

Berätta om ditt projekt
Berätta vad du behöver hjälp med