Cyber Security

Hur man samlar in och följer data för ESR-rapportering

EU:s nya regelverk kräver ESR-rapportering för att mäta företags ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan.

Vad innebär cybersäkerhet?

Cybersäkerhet innebär att skydda datorsystem och nätverk från att obehöriga ska få åtkomst till all info och tillgångar som lagras.

Berätta om ditt projekt
Berätta vad du behöver hjälp med