År

2023

LEVERANS

Webbdesign
Webbutveckling
Dataanalys

Ortoma Företrädesemission

I ett samarbete med Shark Communication skapade vi en hemsida för att representera Audientes Företrädesemission.

En dedikerad hemsida till emissionen innebar en förenklad process för investerare att teckna nya aktier. All info relaterat till emissionen fanns att tillgå på en plats, såsom en förklaring på verksamheten, prospekt och anmälningssedlar. 

Samarbetet innebar även att mäta och sammanställa all data relaterat till besökarna på sidan. Bland annat kunde vi mäta hur väl olika annonser presterade, samt hur de olika besökarna rörde sig på sidan.

En läkare som tittar på en datorskärm med röntgenbilder, 3 rader text och en knapp över bilden

Ortoma AB genomför en emission av units!

TECKNA HÄR
Teckna innan 10 februari 2023
Mobilskärm som visar hemsidan för Ortomas emission, skapad av Velvic

Varje klick räknas

Vi mätte varje klick för att skapa en uppfattning kring vad intresserade köpare söker efter innan de bestämmer sig för att köpa aktien.

Mobilskärm som visar hemsidan för Ortomas emission, skapad av Velvic

Smartare Investor Relations

Investor Relations är en stor passion för oss. Ifall företag hade lagt satsningar på sin IR, och byggt sina strategier som en e-handel, med välformulerade marknadsstrategier baserade på data och bevis, verifierade med performance marketing - så hade dessa företag haft potential att nå ut till många, många fler.
Berätta om ditt projekt
Berätta vad du behöver hjälp med
×