År

2022

LEVERANS

Webbdesign
Webbutveckling
Dataanalys

Safeture Företrädesemission

I ett samarbete med Shark Communication skapade vi en hemsida för att representera Safetures Företrädesemission, vilket skapades för att göra det enkelt för investerare att teckna nya aktier, genom att bland annat ge enkel tillgång till prospekt och anmälningssedlar. Samarbetet innebar även att mäta och sammanställa all data som kunde utläsas av sidan. Detta gjorde vi bland annat genom att mäta vilka kanaler som besökarna hittat till sidan genom samt hur besökare rör sig på sidan.

Mobilskärm som visar hemsidan för Safetures emisson skapad av velvic.se
Hemsidan för Safetures företrädesemission skapad av Velvic.se
Favicon Årsredovisning
Årsredovisning
Ladda ner
Favicon Kalender
Q2 2022
Ladda ner
Favicon Rapport
Prospekt
Ladda ner
Favicon Uppåtgående kurva genom ett förstoringsglas
Case Study
Ladda ner

Varje klick räknas

Vi mätte varje klick för att skapa en uppfattning kring vad intresserade köpare söker efter innan de bestämmer sig för att köpa aktien.

Mobilskärm som visar en del av Safetures hemsida för sin emission skapad av velvic.se

Definitioner

Teckningsrätt (TR)

En teckningsrätt är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna nya aktier vid en företrädesemission till ett förutbestämt pris.

Om du har aktier i ett bolag sedan innan får du teckningsrätter när bolaget gör en nyemission (också kallat förträdesemission).

Dessa teckningsrätter ger dig en företrädesrätt att teckna nya aktier i bolaget. Det kan förekomma handel av teckningsrätter.

Betald tecknad aktie (BTA)

BTA är ett temporärt instrument som tilldelas vid teckning i en företrädesemission innan det nya aktiekapitalet registrerats.

BTA kan vara upptaget till handel och konverteras automatiskt till aktie utan att du behöver göra något efter att emissionen är slutförd.

Likviddag 

Likviddag är detsamma som betalningsdag. Det är denna dag som likviden för din teckning ska vara oss eller banken tillhanda.

Euroclear Sweden AB 

Euroclear Sweden AB är Sveriges värdepapperscentral och erbjuder en rad tjänster inom värdepappershantering som underlättar bolagens administration.

Exempelvis är dem ett digitalt avstämningsbolag som håller flertalet svenska bolags aktier som man sedan kan se i sina depåer. 

Investeringssparkonto (ISK)

ISK är ett konto där du kan förvara exempelvis aktier och fonder utan att betala vinstskatt vid försäljning, istället schablonbeskattas värdet av ditt innehav en gång om året.

Schablonskatten baseras på statslåneräntan.  

Kapitalförsäkring (KF)

ISK är ett konto där du kan förvara exempelvis aktier och fonder utan att betala vinstskatt vid försäljning, istället schablonbeskattas värdet av ditt innehav en gång om året.

Schablonskatten baseras på statslåneräntan. På en KF kan du välja en utbetalningstakt om du tillexempel har gått i pension och du kan även välja förmånstagare vid bortgång.

VP-konto

Ett värdepapperskonto är ett konto som är direktregistrerat i den svenska värdepapperscentralen (Euroclear), på det kan du förvara diverse värdepapper på. 

Värdering (pre-money) 

Värderingen som har beslutats av bolagets styrelse innan en emission genomförs och nya pengar tas in till verksamheten. 

Avstämningsdag 

Avstämningsdagen är den dag som du behöver vara registrerad aktieägare för att få ta del av exempelvis utdelning eller rätt att delta i en emission. 

Smartare Investor Relations

Investor Relations är en stor passion för oss. Ifall företag hade lagt satsningar på sin IR, och byggt sina strategier som en e-handel, med välformulerade marknadsstrategier baserade på data och bevis, verifierade med performance marketing - så hade dessa företag haft potential att nå ut till många, många fler.
Berätta om ditt projekt
Berätta vad du behöver hjälp med
×