Klimatrapportering

Hur man samlar in och följer data för ESR-rapportering

EU:s nya regelverk kräver ESR-rapportering för att mäta företags ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan.

Berätta om ditt projekt
Berätta vad du behöver hjälp med